Op mijn kunstwerken zijn de leveringsvoorwaarden voor kunstwerken van toepassing deze zullen worden toegestuurd bij opdracht en daarna weer naar mij teruggestuurd met handtekening voor akkoord opdracht

Dit zijn leveringsvoorwaarden gedeponeerd ter griffie van de Arrondissements-Rechtbank te Leeuwarden, d.d. 10 oktober 2012
onder nummer 120-2012 - waarin tevens is opgenomen een Uittreksel van de Auteurswet 1912,
inzake beeldende kunst.